Generalforsamling 2024

Generalforsamling
Arrangør

DSTS

Dato

February 26, 2024

Tid og Sted: 26/2-24 fra kl. 17:00, Lokale 2.1.12, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, København K

Før generalforsamlingen: Foredrag af Christian Dehlendorff (Medicinrådet): The statistician’s role in health technology assessments at the Danish Medicines Council

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
  • Udvalget for Presse og Formidling fortæller om udvalgets aktiviteter.
  • Young Statisticians Denmark fortæller om sine aktiviteter.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af næste års kontingent.
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes uændret:
  Studerende: 0 kr. Ordinære medlemmer: 100 kr. Pensionister: 50 kr.
 5. Økonomisk støtte til underudvalg
  • Bestyrelsen foreslår at støtte YSD med 25.000 kr. og UFP med 15.000 kr., som YSD og UFP selv kan disponere over.
 6. Behandling af fremsendte forslag.
  Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Niels Olsen udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Jeppe Ekstrand Halkjær Madsen (Leo Pharma) som kandidat. På valg er desuden Søren Højsgaard og Stefan Nygaard Hansen, som begge ønsker at genopstille.
 8. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår Anders Rønn-Nielsen (CBS-Finance).
 9. Eventuelt.

Efer generalforsamlingen vil der være middag på en restaurant i nærheden (Roberta, Madklubben). Tilmelding kan foretages ved at skrive til senest 17/2. Pris: 250 kr. (excl. drikkevarer), reduceret pris for studerende: 150 kr.